GOLF – Koncová ochrana regálov

  • Nie je v priamom kontakte s regálom
  • Do prevádzky s pohybom ťažkej manipulačnej techniky
  • Pohyblivé manžety absorbujú energiu nárazu
  • Základná doska – 225 x 225mm
  • Priemer priečnej rúry  – 160 mm
  • Kotviaci materiál je vždy súčasťou dodávky