HOTEL – Bezpečnostná bariéra

  • Oddelenie peších zón a trás od ťažšej manipulačnej techniky
  • Dĺžka plne upraviteľná
  • Výška – 706 mm
  • Priemer stĺpika – 200 mm
  • Základná doska – 225 x 225 mm