CZ DE EN

Systémy BOZP

Interaktívne a pasívne prvky BOZP

Systémy BOZP

V divízii systémov BOZP je našou prioritou pomôcť našim zákazníkom s identifikáciou potencionálne rizikových oblastí v sektore ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Na základe našich dlhoročných skúseností vieme vytipovať, navrhnúť a aj implementovať optimálne riešenie pre zákazníka.

zabrany
Group 25094

Systémy ochrany podnikového majetku.

Group 12094

Systémy ochrany chodcov v prevádzke.

Group 12083

Systémy ochrany manipulačnej techniky.

Group 25070

Lockout/tagout systémy.