CZ DE EN

Inovatívne BOZP

AUTONÓMNA BEZPEČNOSŤ 4.0

Komplexné systémy inovatívneho BOZP

Divízia inovatívnej BOZP je postavená na komplexných systémoch bezpečnosti, ktoré tvoria autonómne a bezpečné pracovisko 4.0. Systémy sú postavené na bezdrôtových technológiách, ktoré eliminujú prevádzkovú slepotu a znižujú riziko nehôd zavinených chybou ľudského faktoru.

V1
Group 12098

Ochrana chodcov a manipulačnej techniky.

Group 25032

Eliminácia prevádzkovej slepoty.

Group 25066

Úspora nákladov na šetrenie škodových udalostí.

derrick

Zvýšená bezpečnosť okolo prenášaného bremena.