Sorpčné rolky

  • pre odstránenie únikov látok
  • rozmer: 50 x 40 cm
  • kapacita pre odstránenie 100l uniknutej kvapaliny
  • univerzálne prevedenie  (všetky typy únikov)
  • typizované prevedenie – len chemikálie
  • typizované prevedenie – len oleje