CZ DE EN

Zvýšenie bezpečnosti chodcov a MHE pod žeriavom pre výrobcu drezov Franke

Cieľ projektu

Cieľom projektu bolo zvýšenie úrovne bezpečnosti pri manipulácii s prenášaným bremenom o veľkosti cca: 2,5 x 2,5 m za pomoci inovatívnej LED technológie, ktorá vizualizuje nebezpečnú zónu pohybu bremena.

Riešenie: LED svetelné značenie

Projekt bol riešený za pomoci LED svetelnej technológie. Bezpečnostný LED projektor v priemyselnom prevedení, bol inštalovaný na kočku/mačku (?) žeriavu a svetelne vymedzuje nebezpečnú zónu okolo zaveseného bremena. Projektor je spínaný na pohyb žeriava a vizuálne upozorňuje chodcov a manipulačnú techniku ​​na nebezpečenstvo konfliktu so zaveseným bremenom. LED projekcia na žeriavy ponúka nadštandardné riešenie legislatívneho nariadenia, vypovedajúce o bezpečnosti práce v blízkosti pohybujúcich sa bremien.

Pridaná hodnota

  • nadštandardné riešenie legislatívneho nariadenia
  • efektívne riešenie pre zamedzenie vstupu pod zavesené bremeno
  • eliminácia prevádzkovej slepoty
  • zvýšenie bezpečnosti chodcov a MHE