CZ DE EN

Pasívne RFID

REVOLÚCIA VO VÝROBE

RFID technológie

RFID (Radio Frequency Identification) znamená rádiofrekvenčný systém identifikácie. Ponúka mimoriadne rýchle a presné riešenie spracovaných dát. Zapojenie RFID technológie umožňuje firmám zvýšiť svoju efektivitu a výkonnosť v skladových, logistických i výrobných procesoch. RFID riešenie sa využíva vo výrobe, v logistike i v predaji a zefektívňuje celý proces od výroby tovaru až po jeho distribúciu zákazníkom.

Layer 76
Riešenie využívané vo výrobe, logistike a predaji
server
Zvýšenie efektivity vďaka zberu veľkých dát
RFID-2220×1110-1-2048×1024

RFID technológia ako kľúč k fungujúcemu SMART FACTORY

Zefektívňovanie procesov je alfa omega nastupujúcej epochy Priemyslu 4.0. Úlohou SMART FACTORY je docieliť splynutie strojov s IT technológiou a internetom. Internet veci (IoT) posúva pôvodne autonómne konajúce izolované články (ľudí, techniky, procesy) do jedného uceleného, samostatne fungujúceho celku. A práve RFID technológia prináša celosvetovo zrozumiteľný a presný spôsob identifikácie predmetov.

Informácie o tovare sa elektronicky zapisujú do malých RFID čipov, z ktorých sa dajú načítať a opakovane prepisovať pomocou rádiových vĺn. Tieto RFID čipy zrýchľujú procesy a ponúkajú okamžitý prístup ku všetkým údajom o výrobe tovaru, čo umožňuje pružne reagovať na akúkoľvek konfiguráciu objednávky.

VÝHODY

Pasívne RFID

 • Nezameniteľnosť. Každý RFID tag má jedinečné sériové číslo.
 • Prepisovateľnosť. RFID štítky sa dajú pomocou čítacieho zariadenia opakovane prepisovať, čo umožňuje pružne reagovať na každú fázu výrobného procesu a distribúcie.
 • Vzdialená komunikácia. RFID čítačky a štítky spolu komunikujú i na diaľku bez nutnosti vizuálneho kontaktu.
 • Rýchlosť. RFID technológia umožňuje súčasne načítať viacero tagov. (až 100 tagov/1 sec).
uhf_rfid-tag_1600x900ms

Využitie RFID technológie

RFID riešenie je dnes nevyhnutným krokom ku globálnej konkurencieschopnosti firiem. Technológia pomáha firmám v priebehu celého procesu výroby a distribúcie tovaru a zásadne zvyšuje jej efektivitu a výkonnosť.

Využitie RFID technológie

Logistika

 • Zrýchlenie procesu príjemky, výdajky, presunu a inventarizácie produktov
 • Spresnenie evidencie všetkých produktov a minimalizácia rizika vzniku chýb u obsluhy
 • Znižovanie nákladov spojených so značením produktov
warehouse-worker-scanning-boxes-with-bar-code-reader-warehouse-distribution-center

Využitie RFID technológie

Výroba

 • Presné riešenie toku materiálu vo výrobe a znižovanie zásob
 • Dohľad na správnu kompletnosť celku.
 • Spätná dohľadateľnosť všetkých informácii až na úroveň jednotlivých materiálov
 • Okamžitý prístup k informáciám o stave
man-scanning-barcode-from-cargo-woman-with-tablet

Využitie RFID technológie

Evidencia majetku

 • Zníženie počtu chýb pri evidencii a inventarizácii majetku
 • Výrazné zrýchlenie celého procesu inventarizácie
 • Možnosť zapísať do čipu súvisiace dáta, napr. uloženie poslednej inventarizáci

Neviete si poradiť s implementáciou RFID technológie do Vašej prevádzky?

Napíšte nám

Technológia založená na rádiovej frekvencii prináša zrýchlenie procesov až na 4 úrovniach. Implementácia podporuje politiku kontinuálneho zlepšovania KAIZEN a stáva sa tak neoddeliteľným prvkom INDUSTRY 4.0 a internetu vecí. Prispieva k eliminácii plytvania MUDA a to konkrétne pri type čakanie (waiting), kde znižuje zbytočné prestoje minimálne pri 5 rôznych procesoch a vrstiev v dodávateľsko-odberateľskom reťazci.

RFID technológia od ALEDO

Spísali sme pre vás dôvody, prečo prejsť na RFID riešenie práve od firmy ALEDO.

 • Prvotriedna kvalita.  Sme experti v odbore. Sledujeme najnovšie trendy a vyvíjame vlastné RFID programy i zariadenia.
 • Kompletné riešenie. Navrhneme vám to najlepšie riešenie priamo pre vašu firmu. Pomôžeme vám s výberom najvhodnejších RFID tagov, čítačiek, tlačiarní i softwaru a prevedieme vás procesom implementácie.
 • Znalosti. Sme zabehnutý v normách VDA koncernu VW a riadime sa novinkami.
 • Široká ponuka. Využívame rôzne typy RFID štítkov, vrátane tých vysoko odolných
 • Adaptabilita. Vieme prepojiť RFID riešenie s vašimi internými systémami.
 • Konzultácia. Porozprávame sa s vami o možnej aplikácii vhodného RFID pre vašu firmu.

Delenie RFID technológie podľa frekvencie

LF (Low Frequency)

 • vhodná k identifikácii osôb (prístupové karty zamestnancov), alebo zvierat (ISO 14223).
 • pásmo: 30 až 300 KHz (najčastejšie 125 KHz a 134 KHz)
 • čítacia vzdialenosť do 10 cm.

HF (High Frequency)

 • vhodná pre identifikáciu tovaru (ISO 15693), fungovanie platobných kariet a terminálov, NFC komunikácia (ISO/IEC 18092)
 • pásmo: 3 až 30 MHz (najčastejšie 13,56 MHz)
 • čítacia vzdialenosť až 1 m.

UHF (Ultra High Frequency)

 • pásmo: 300 až 3000 MHz (najčastejšie 960 MHz)
 • čítacia vzdialenosť až 12 m (v prípade aktívnych tagov až 100 m)
 • až 20x rýchlejší dátový tok oproti LF a HF
 • až 60x efektívnejší oproti HF
 • upravuje ISO 18000

RFID čítačky

Funkciou RFID čítačky je načítať informáciu z RFID štítkov. Komunikácia prebieha na pomerne krátkej vzdialenosti a bezdrôtovo. Nie je teda potreba, aby boli čítačka a štítok v priamom kontrakte. RFID  čítačka obsahuje RF modul, ktorý funguje zároveň ako vysielač a prijímač rádiových signálov.

 • Vysielač sa skladá z oscilátora (ktorý vytvára prenosovú frekvenciu), ďalej z modulátora (ktorý do prenosového signálu vkladá potrebné príkazy), a nakoniec zo zosilňovača (ktorý dodá signálu dostatočnú silu k aktivácii tagov).
 • Prijímač obsahuje demodulátor (ktorý si dokáže z prichádzajúceho signálu vytiahnuť vyslané informácie) a zosilňovač (ktorý posilnením prichádzajúceho signálu umožňuje jeho spracovanie)
 • Kontrolnou jednotkou je mikroprocesor, ktorý pomocou operačného systému a vnútornej pamäti filtruje a ukladá dáta.  Tie sú potom pripravené k odoslaniu do siete.

Delenie RFID čítačiek podľa frekvencie

Jednotlivé typy RFID čítačiek sa líšia podľa využitia a prostredia, pre ktoré sú určené.

Fixná RFID čítačka

Fixné čítačky sa využívajú vo chvíli, kedy sa RFID technológia nasadzuje vo väčšom (sériovom) meradle. Štandardne sa inštalujú do brán, nákladných dvier alebo na bežiace pásy, aby aktualizovali inventár alebo sledovali pohyb dielov, náradia či vybavenia.

Fixné čítačky vyžadujú prístup k uzemnenému zdroju energie a obvykle sa do zvyšku siete napájajú káble RS-232, RJ-45 alebo USB.

Čítacia RFID brána

RFID brána sa skladá z niekoľkých komponentov: antény, čítačky, zabudovaného počítača, zdroja a  kabeláže. Slúži predovšetkým k hromadnému načítaniu RFID tagov na veľkú vzdialenosť v pohybe. Využíva sa predovšetkým v logistike a výrobe. Typickým príkladom využitia je okamžitá identifikácia tovaru alebo materiálu pri prejazde palety z jednej haly do druhej. RFID brána sa dá ale využívať i k identifikácii ľudí.

Ručná RFID čítačka

Ručné RFID čítačky sú kompaktné, ľahké a s odolnou konštrukciou, aby vydržali i náročnejšie zaobchádzanie.

Zapojená čítačka sa nevybíja a má neobmedzený prístup ku sieti, hlavným prínosom ručných RFID čítačiek je ale ich prenosnosť. Vďaka dobíjacej batérii a integrovanej anténe dokáže komunikovať i bezdrôtovo. Všestrannejšie verzie čítačiek sú vybavené skenerom čiarových kódov.

Schopnosť čítať RFID čipy majú i prídavné zariadenia v podobe PCMCIA kariet, ktoré môžete vložiť do tabletu či mobilného telefónu. Nami vyvinutá UHF čítačka/zapisovačka tagov  je dostupná v niekoľkých prevedeniach: ručná s displejom, stolná či prepojiteľná so smart telefónom.

Tagové antény

Tagové antény predlžujú vzdialenosť, na ktorú sa dajú RFID čipy načítať. Ich úlohou je prijať energiu a vyslať ju k čipom, čím ich aktivujú. Čím väčšiu plochu anténa má, tým viac energie prijme a tým zvýši vzdialenosť, na ktorú sa dá RFID etiketa prečítať. Konštrukcia antény závisí na spôsobe jej použitia, neexistuje univerzálny model vhodný pre všetko. Niektoré tagy môžu byť optimalizované pre špecifické frekvenčné rozpätie a iné sú zase špeciálne určené k tomu, aby fungovali v blízkosti kovov, ktoré obvykle bezdrôtovú komunikáciu komplikujú.

Antény sa vyrábajú z rôznych materiálov, môžu byť vytlačené, vyleptané, nalisované či dokonca depozitované z plynnej fázy na štítok.

RFID tagy s jednou anténou sú obvykle menej spoľahlivé  ako tagy s viacerými anténami. V prípade jedinej antény veľmi záleží na pozícii štítkov. Pri nesprávnom nasmerovaní môže dôjsť k vzniku tzv. mŕtvych zón alebo oblastí, v ktorých nie je možné zachytiť dostatočné množstvo energie zo signálu. V takom prípade nedôjde k aktivácii RFID čipu a nie je možná komunikácia s čítačkou. Tag s duálnou anténou je schopný tieto zóny eliminovať, čo zvyšuje jeho čitateľnosť, ale je nutné ho vybaviť špecializovaným čipom.

Software

Príkladom aplikácie, ktorá poskytuje grafické rozhranie pre priamu interakciu s RFID zariadeniami, je  Speedway Connect Software. RFID program umožňuje získať potrebné dáta kedykoľvek a v požadovanej forme. 

Neviete si poradiť s implementáciou RFID technológie do Vašej prevádzky?

Zavolajte mi a rád Vám poradím.

+421 910 463 685 aledo@aledo.sk
Martin

Ing. Martin Ševčík

KONATEL‘