EN

Potrubné značenie v hale nového papierenského stroja pre Mondi SCP

Cieľ projektu

Celkové potrubné značenie podľa platných noriem (STN 13 0072 ISO 2056) a interných požiadaviek pre projekt rozšírenia spoločnosti Mondi SCP. (Hala nového papierenského stroja)

Riešenie: polyuretánové farebné značenie, označenie nálepkami a označenie smeru toku médií

Označenie médií farebnými polyuretánovými nátermi podľa média v potrubí. Alfanumerické označenie chemikálií odolnými nálepkami, ktoré budú odolávať náročnému prostrediu s vysokými teplotami a tiež vonkajším poveternostným podmienkam. Označené boli tiež smery toku médií.

Pridaná hodnota

  • Splnenie legislatívnych a vnútropodnikových požiadaviek
  • Identifikácia potrubí
  • Určovanie farebnosti podľa média v potrubí
  • Celkový servis od identifikácie po finálnu aplikáciu