ECHO PLUS – Bezpečnostná bariéra

  • Oddelenie peších zón a trás od ťažšej manipulačnej techniky
  • Výška – 1200 mm,
  • Priemer stĺpika – 200 mm
  • Základná doska – 225 x 225 mm
  • Kompatibilné s krídlovými dverami „Juliet“